Koszyk

Regulamin sklepu internetowego Praktyczneżycie.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem http://www.praktyczneżycie.pl.

Właścicielem Sklepu Internetowego Praktyczne życie jest firma:

Nazwa firmy: Domination Media Ewelina Grigucevičienė
NIP: 8222383980

Kontakt ze Sklepem:

a. Adres e-mail Sprzedawcy: domination.media.kontakt@gmail.com
b. Adres siedziby: ul. Polna 15A 05-307 Dobre

c. Numer telefonu Sprzedawcy: 507 362 816

d. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
Bank ING 11105018941000009734546592

2.Konto

1.    Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

2.    Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.

3.    Plusem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, otrzymywanie newsletterów.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1.    Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym: a) założenie konta z loginem i hasłem b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

2.    Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.

3.    Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.

4.    W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

5.    Sklep Praktyczne życie nie posiada innych ukrytych kosztów.

6.    Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.

7.    Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

8.    Podstawą procedury połączenia zamówienia jest wysłanie wiadomości mailowej na adres do kontaktu ze sklepem.

9.    Zastrzegamy sobie prawo do odmowy połączenia kilku zamówień oraz do odmowy anulowania zamówienia na życzenie klienta w przypadku gdy zamówienia mają status wysłanych i nadanych w naszym systemie.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI.

1.    Płatność gotówką za pobraniem kurierem przy odbiorze przesyłki. Koszt takiej wysyłki to 20 zł.

2.    Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą Przelewy24 koszt takiej wysyłki to 15 zł.

 

5. TERMIN PŁATNOŚCI:

1.    W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dni kalendarzowego (roboczego) od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.

2.    W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie. W przypadku nie odebrania paczki klient ponosi koszty wysyłki oraz zwrotu paczki do sprzedawcy w kwocie 35zł.

3.    Korzystamy z Umownego prawa odstąpienia – czyli zastrzegamy (na podstawie art. 395 k.c), że obu stronom przysługuje odstąpienie od umowy, gdy druga ze stron nie wykonuje należycie warunków umowy w ustalonym terminie (np. nie odbiera rzeczy należącej do niego). W tej sytuacji sprzedawca powinien podać termin, w którym konsument powinien zapłacić za towar. Gdy określony termin minie, a zapłata nie będzie dokonana, sprzedawca może złożyć oświadczenie od odstąpieniu od umowy. Sprzedawca wciąż zachowuje prawo domagania się od klienta naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, czyli głównie kosztów nieodebranej przesyłki.

6. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

1.    Wysyłka zamówienia następuje w ciągu 3-6 dni licząc dni robocze od daty zaksięgowania wpłaty.

7. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1.    Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wg cennika firmy kurierskiej.

2.    Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.

3.    Nie ma możliwości odbioru osobistego.

4.    Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 3-6 dni robocze od daty nadania przez nas paczki.

5.    Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru. podczas gdy w paczce brakuje towaru należy poinformować  mailowo sprzedawcę, maksymalnie w ciągu dwóch dni od odebrania paczki.

8. REKLAMACJE I ZWROTY:

1.    Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza.

2.    Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu.

3.    Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz zapachów (np. zapachów proszku, perfum, dezodorantów itp.)

4.    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni roboczych od dnia jej dostarczenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

5.    Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

6.    W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt.

7.    Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.    Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.

2.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu zwrotu lub przy płatnościach Paypal na konto Paypal, z którego zamówienie zostało opłacone. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

3.    Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

 

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1.    Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

2.    Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.

3.    W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.    Sklep Praktyczne życie realizuje zobowiązania wynikające z RODO / Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w szczególności w zakresie przechowywania danych osobowych oraz ich wykorzystywania.